Zasady Sudoku

Gra w sudoku jest banalnie prosta. A raczej zasady gry w sudoku są banalnie proste, gdyż sama gra już może taka nie być. Szczególnie jeśli spróbuje się szczęścia na trudniejszych planszach.

Gra polega na wypełnieniu planszy cyframi od 1 do 9 w ten sposób, aby w tym samym wierszu, w tej samej kolumnie, oraz w każdym sektorze 3x3 ozanczonym pogrubiona linią, znajdowała się tylko jedna taka sama cyfra. Innymi słowy w żadnej kolumnie, wierszu, lub oznaczonym sektorze nie moża powtórzyć się dwa razy ta sama cyfra.

Poniżej zamieściliśmy przykład planszy wyjściowej oraz prawidłowego rozwiązania:

Plansza wyjściowa:


Plansza rozwiązana: